Wij Bouwen aan een Digitaal Vangnet
/

Samen maken we de Digitale Wereld voor iedereen Toegankelijk

 

Digitaal Vangnet - Goed voor Mens en Maatschappij

 


  1. ✅ DigiSteun Desk
  2. ✅ DigiSteun Punt in de Wijk
  3. ✅ DigiSteun aan Huis

Om het Digitaal Vangnet binnen een gemeente uit te rollen gaan we gefaseerd wijk voor wijk aan de slag. Het programma Digitaal in de Wijk biedt een basisprogramma op maat voor een wijk.  De 3 pijlers van het Digitaal Vangnet vormen een vast onderdeel in het Programma Digitaal in de Wijk. Het Programma wordt verder ontwikkeld in samenwerking met het lokale netwerk. Als kick-off in de wijk organiseren we een DigiMarkt. Dit is een gezellige, leuke en leerzame middag in de wijk waarbij we aangeven als netwerk samen aan de slag te gaan.

Doe jij ook Mee?

Het Digitaal Vangnet biedt een laagdrempelige maatwerkoplossing om samen aan de slag te gaan en zo samen met elkaar een  inclusieve digitale samenleving vormen. Een toegankelijke gemeente draagt ook actief bij aan een digitale inclusieve samenleving. Met deze maatwerkoplossing sluiten we aan bij reeds bestaande netwerken binnen gemeenten (wijken en dorpen). Het Digitaal Vangnet heeft zich dan ook al ruimschoots bewezen als goed werkend concept.  

OHD DigiConsulent is initiatiefnemer en faciliteert het Digitaal Vangnet.
Zorgt voor verdere 
conceptontwikkeling en bewaakt de structuur en de werking van het concept. Hieronder valt ook de trajectbegeleiding voor de vrijwilligers. 

Lees reviews en ervaringen over DigiSteun - het Digitaal Vangnet

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn